• Familieruzies

  Wanneer:

  • als er een conflict is of dreigt tussen familieleden
  • als je er wil voor zorgen dat er goede afspraken gemaakt worden
  • om te komen tot een gezond evenwicht tussen wat voor jou  belangrijk is en wat belangrijk is voor de anderen en je familie als geheel

  Voordelen:

  • de emoties worden gehanteerd zodat een constructief gesprek mogelijk is
  • je krijgt duidelijk zicht op wat voor jou en voor de anderen belangrijk is zodat je de juiste keuzes kan maken
  • je zorgt ervoor dat de familierelaties intact blijven, verbeterd worden of weer gezond worden
  • er worden waar nodig duidelijke afspraken gemaakt
  • Vertrouwelijkheid en discretie volgens onze beroepscode

  Werkwijze:

  • een gezamenlijk informatief gesprek wordt vastgelegd (dit kan binnen de 10 dagen)
  • iedereen krijgt de kans om zijn/haar standpunt toe te lichten
  • we helpen wat voor jou belangrijk is, waar je bezorgd om bent en wat je wenst op tafel te krijgen, we doen dit ook voor de anderen
  • we begeleiden jullie om zelf samen te komen tot goede afspraken of een oplossing waarin iedereen zich kan vinden

   

 • Ouderenzorg

  Wanneer:

  • als je er zorg voor wil dragen dat er goede afspraken gemaakt worden
  • als er discussie is over de zorg die iemand draagt of die er nodig is
  • als je wil voorkomen dat er een conflict ontstaat over de zorg
  • om te komen tot een gezond evenwicht tussen de belangen van je ouder(s), je eigen belangen en de belangen van de familie als geheel
  • als je gezonde familierelaties wil kweken en onderhouden

  Voordelen:

  • jullie gaan samen het gesprek aan op een constructieve manier
  • er worden goede en duidelijke afspraken gemaakt
  • je kan op een duurzame manier omgaan met situaties gerelateerd aan ouderenzorg
  • vertrouwelijkheid en discretie volgens onze beroepscode

  Werkwijze:

  • wij begeleiden het gesprek zodat de communicatie constructief kan verlopen
  • iedereen krijgt de kans om zijn/haar standpunt toe te lichten
  • we helpen wat voor jou belangrijk is, waar je bezorgd om bent en wat je wenst op tafel te krijgen, we doen dit ook voor de anderen
  • we helpen iedereen te begrijpen hoe het voor de ander is (zonder dat je het hiermee eens hoeft te zijn)
  • we begeleiden jullie om zelf samen te komen tot goede afspraken of een oplossing waarin iedereen zich kan vinden

   

 • Erfenisregeling

  Wanneer:

  • jullie raken het niet eens over de verdeling
  • de communicatie aangaande de erfenisregeling verloopt niet meer opbouwend
  • de erfenisregeling zaait verdeeldheid
  • jullie willen onenigheid en ruzies voorkomen en preventief een goede regeling treffen

  Voordelen:

  • de bemiddelaar begeleidt jullie om met elkaar te spreken over wat voor elk van jullie belangrijk is
  • hierdoor krijgen jullie meer duidelijkheid over wat er speelt
  • jullie komen samen tot afspraken of een oplossing waarin iedereen zich kan vinden
  • wat door jullie gekozen is werkt beter
  • jullie dragen door deze aanpak ook zorg voor de familierelaties
  • je vermijdt dat het conflict escaleert (met tijd- en energieverlies, onzekerheid en  eventueel een procedure tot gevolg)
  • je kan rekenen op vertrouwelijkheid en discretie volgens onze beroepscode

  Werkwijze:

  • een gezamenlijk informatief gesprek wordt vastgelegd (dit kan binnen de 10 dagen indien jullie dit wensen)
  • iedereen krijgt de kans om zijn/haar standpunt toe te lichten
  • we helpen wat voor jou belangrijk is, waar je bezorgd om bent en wat je wenst op tafel te krijgen, we doen dit ook voor de anderen
  • we begeleiden jullie om zelf samen te komen tot goede afspraken of een oplossing waarin iedereen zich kan vinden