• Kinderen in bemiddeling

  Wanneer:

  • jullie zijn in bemiddeling rond scheiding, (nieuw samengesteld) gezin, ouderschap of wijzigingen in een overeenkomst
  • jullie willen jullie kind(eren) betrekken in de bemiddeling om samen tot goede afspraken te komen
  • jullie willen hen een plek geven om te spreken over wat voor hen belangrijk is en over hun zorgen en noden
  • jullie kinderen zijn tussen 4 en 18 jaar oud

  Voordelen:

  • kinderen krijgen een veilige plek om te spreken over hoe het gaat, wat ze voelen en denken
  • kinderen tellen mee en mogen aangeven wat ze belangrijk vinden
  • kinderen krijgen een stem in het bemiddelingsproces

  Werkwijze:

  • x aantal individuele sessies (of samen met broers/zussen)
  • begeleid door een erkend familiaal bemiddelaar met een bijzondere expertise in het werken met kinderen en scheiding
  • parallel aan het bemiddelingsproces van de ouders
  • eventueel met een afsluitend gesprek samen met het kind/de kinderen, de kinderbemiddelaar, de ouders, en de bemiddelaar van de ouders, om te bespreken wat de kinderen aan hun ouders willen meegeven

  Algemeen:

  • Jullie kiezen op maat van jullie kind(eren) en jullie gezinssituatie welk aanbod het best past
  • De begeleiding gebeurt door erkende familiaal bemiddelaars die een bijzondere expertise hebben in het werken met kinderen en scheiding
  • Het aanbod is afgebakend in zowel tijd, inhoud als kosten
  • Jullie kiezen of jullie kind(eren) individueel of samen deelneemt/deelnemen
  • We garanderen vertrouwelijkheid van de gesprekken
  • De aanpak is afgestemd op de leeftijd en de eigenheid van het kind en kan bestaan uit praten, tekenen, spelen, knutselen, toneeltjes…
 • Scheidingsverwerking individuele sessies

  Wanneer:

  • jullie gaan scheiden of zijn net gescheiden
  • jullie zoeken steun voor jullie kind(eren) in het omgaan met de scheiding, in het begrijpen en herkennen van hun gevoelens, gedachten en gedrag
  • jullie willen tonen aan jullie kind(eren) dat ze meetellen en dat ze mogen spreken over wat in hen leeft en wat ze belangrijk vinden
  • jullie kind(eren) zijn tussen 4 en 18 jaar oud

  Voordelen:

  • kinderen worden ondersteund in de eerste periode na de scheidingsmelding
  • kind(eren) krijgen een veilige plek om te spreken over hoe het gaat, wat ze voelen en denken
  • kinderen tellen mee en mogen aangeven wat ze belangrijk vinden
  • kinderen leren hoe ze met hun ouders kunnen spreken over de scheiding
  • kinderen worden preventief ondersteund in het omgaan met de gevolgen van de scheiding en de veranderingen in hun gezin
  • kinderen krijgen ondersteuning in het versterken van een positief zelfbeeld
  • kinderen krijgen een stem in het bemiddelingsproces

  Werkwijze:

  • 4 individuele sessies (of samen met broers/zussen)
  • begeleid door een erkend familiaal bemiddelaar met een bijzondere expertise in het werken met kinderen en scheiding
  • parallel aan het bemiddelingsproces van de ouders
  • eventueel met een afsluitend gesprek samen met het kind/de kinderen, de kinderbemiddelaar, de ouders, en de bemiddelaar van de ouders, om te bespreken wat de kinderen aan hun ouders willen meegeven

  Algemeen:

  • Jullie kiezen op maat van jullie kind(eren) en jullie gezinssituatie welk aanbod het best past
  • De begeleiding gebeurt door erkende familiaal bemiddelaars die een bijzondere expertise hebben in het werken met kinderen en scheiding
  • Het aanbod is afgebakend in zowel tijd, inhoud als kosten
  • Jullie kiezen of jullie kind(eren) individueel of samen deelneemt/deelnemen
  • We garanderen vertrouwelijkheid van de gesprekken
  • De aanpak is afgestemd op de leeftijd en de eigenheid van het kind en kan bestaan uit praten, tekenen, spelen, knutselen, toneeltjes…
 • Na de scheiding

  Wanneer:

  • jullie zijn gescheiden (onlangs, een tijd geleden of al lang geleden)
  • jullie merken dat jullie kind(eren) het nog moeilijk heeft/hebben met bepaalde aspecten of gevolgen van de scheiding
  • jullie denken dat het jullie kind(eren) deugd zou doen om hierover in vertrouwen te kunnen spreken met iemand die hen hierin kan ondersteunen
  • jullie kind(eren) zijn tussen 4 en 18 jaar oud

  Voordelen:

  • kinderen krijgen een veilige plek om te spreken over hoe het gaat, wat ze voelen en denken
  • kinderen tellen mee en mogen aangeven wat ze belangrijk vinden
  • kinderen worden ondersteund in het omgaan met de gevolgen van de scheiding en de veranderingen in hun gezin
  • er wordt ingezet op goede communicatie en relatie tussen kind(eren) en ouders

  Werkwijze:

  • x aantal individuele sessies (of samen met broers/zussen)
  • begeleid door een erkend familiaal bemiddelaar met een bijzondere expertise in het werken met kinderen en scheiding
  • enkel het kind/de kinderen worden begeleid, de ouders zijn op dat moment niet in bemiddeling
  • eventueel met een afsluitend gesprek samen met het kind/de kinderen, de kinderbemiddelaar en de ouders, indien het kind/de kinderen iets aan hun ouders willen meegeven

  Algemeen:

  • Jullie kiezen op maat van jullie kind(eren) en jullie gezinssituatie welk aanbod het best past
  • De begeleiding gebeurt door erkende familiaal bemiddelaars die een bijzondere expertise hebben in het werken met kinderen en scheiding
  • Het aanbod is afgebakend in zowel tijd, inhoud als kosten
  • Jullie kiezen of jullie kind(eren) individueel of samen deelneemt/deelnemen
  • We garanderen vertrouwelijkheid van de gesprekken
  • De aanpak is afgestemd op de leeftijd en de eigenheid van het kind en kan bestaan uit praten, tekenen, spelen, knutselen, toneeltjes…