• Ouderschapsconflicten

  Wanneer:

  • als jullie als ouders belangrijke beslissingen moeten nemen en er samen niet uit raken (schoolkeuze, medische ingreep,…)

  Voordelen:

  • een bemiddelaar ondersteunt jullie om met elkaar te spreken over wat voor ieder van jullie en jullie kinderen belangrijk is
  • jullie zoeken samen naar een oplossing op maat
  • het is heel helpend/ondersteunend voor kinderen als ouders samen tot afspraken komen en een gedragen beslissing nemen
  • goed overwogen beslissingen/afspraken hebben meer kans op slagen
  • een bemiddelaar geeft de informatie die jullie nodig hebben

  Werkwijze:

  • een ervaren bemiddelaar helpt jullie de zaken helder te krijgen
  • jullie worden ondersteund om met elkaar te spreken over wat voor ieder van jullie (en jullie kind(eren)) belangrijk is
  • jullie zoeken samen naar goede afspraken of oplossingen

   

 • Ouderschap na scheiding

  Wanneer:

  • als jullie willen scheiden en vragen hebben
   - over hoe dit aan de kinderen te vertellen,
   - over wat normale reacties zijn voor de leeftijd van jullie kinderen,
   - over hoe jullie hen hierin kunnen ondersteunen,….
  • als jullie gaan scheiden en samen als ouders  een goed overwogen ouderschapsplan willen maken op maat van jullie gezin.
  • als jullie al een tijd gescheiden leven en aanpassingen willen doen aan het oorspronkelijk ouderschapsplan omdat omstandigheden veranderen (leeftijd kinderen, verhuis, andere werksituatie, nieuwe partner, …)

  Voordelen:

  • een bemiddelaar ondersteunt jullie om met elkaar te spreken over wat voor ieder van jullie en jullie kinderen belangrijk is
  • jullie zoeken samen naar een oplossing op maat
  • het is heel helpend/ondersteunend voor kinderen als ouders samen tot afspraken komen en een gedragen beslissing nemen
  • goed overwogen beslissingen/afspraken hebben meer kans op slagen
  • een bemiddelaar geeft de informatie die jullie nodig hebben
  • de bemiddelaar berekent met jullie het onderhoudsgeld, legt jullie afspraken vast zodat discussies voorkomen worden en bespreekt met jullie helder de fiscale gevolgen

  Een ouderschapsplan bevat:

  • ouderlijk gezag  (wie beslist waarover, waarover  beslissen we samen)
  • kosten  (verdeling kosten, wie doet welke uitgaven, …)
  • verblijfsregeling
  • communicatie/overleg tussen de ouders

  Werkwijze:

  • jullie worden begeleid door een ervaren bemiddelaar
  • jullie afspraken worden door de bemiddelaar in een overeenkomst opgenomen en indien jullie dit wensen ter homologatie bij de Jeugdrechtbank neergelegd

   

 • Spreken met kinderen

  Wanneer:

  • als jullie als ouders beslissingen moeten nemen of  afspraken moeten maken en nog meer zicht willen krijgen op wat jullie kinderen hierin belangrijk vinden
  • als jullie de kinderen een plek willen geven om over de scheiding te spreken en willen weten of jullie kinderen mogelijks nog met vragen zitten

  Voordelen:

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen hun welzijn na de scheiding verbetert als:

  • ze kunnen spreken over wat ze ervaren
  • ze weten waarom beslissingen worden genomen (scheiding, verblijfsregeling…)
  • ze het gevoel hebben mee te tellen
  • ze niet klem komen te zitten tussen hun ouders

   

  De gesprekken met de kinderen versterken het gevoel dat ze meetellen, dat ze mogen spreken, dat ze uitleg krijgen en dat ze beide ouders graag mogen blijven zien.

  Werkwijze:

  • jullie maken als ouders een afspraak en hebben één of meerdere gesprekken met de bemiddelaar
  • op jullie vraag kan er een gesprek gepland worden met een collega bemiddelaar die ervaring heeft in het spreken met kinderen
  • er wordt al dan niet gelijktijdig met een gesprek tussen jullie, op een kindvriendelijke manier gesproken met de kinderen over wat zij belangrijk vinden omtrent het thema waar jullie een oplossing voor zoeken
  • we vragen in geen geval dat de kinderen kiezen of beslissingen nemen
  • tijdens dit gesprek geven we woorden  aan hun gevoelens of helpen om eventuele vragen aan jullie  te formuleren
  • er wordt een gezamenlijk gesprek gepland tussen ouders en kinderen.  Dit wordt met alle betrokkenen goed voorbereid
  • de verdere afspraken en beslissingen worden door de ouders genomen.  Er wordt bekeken hoe jullie hierover uitleg geven aan de kinderen

   

 • Individueel gesprek

  Wanneer:

  je in conflict zit met de andere ouder en de stap naar bemiddeling nog niet gezet kan worden

  • omdat je voor jezelf eerst wil uitklaren wat jij wil
  • omdat je vragen hebt over hoe je het gesprek met de ander kan aangaan en  hem/haar kan uitnodigen om in bemiddeling te gaan
  • omdat de ander niet bereid is om samen aan tafel te gaan en jij ondersteuning zoekt in hoe je het conflict dan verder kan hanteren
  • omdat je informatie wil over hoe jij de kinderen kan ondersteunen om niet klem te komen zitten in jullie conflict als ouders

  Voordelen:

  • je krijgt eerste hulp bij een conflict
  • je kan je eigen gevoelens ventileren zonder hierin rekening te houden met de ander
  • je krijgt duidelijk waarvoor je een oplossing zoekt  en hoever je hierin wil gaan
  • je krijgt informatie over welke wegen er zijn om met je probleem om te gaan
  • je kan oefenen in hoe je naar de ander kan verwoorden wat voor jou belangrijk is, waar jij behoefte aan hebt, welk verzoek je aan hem/haar wil doen
  • je kan leren welke woorden werken

  Werkwijze:

  • je maakt een afspraak voor een individueel gesprek met een bemiddelaar
  • van hieruit maak je zelf de keuze hoe je het conflict verder wil/gaat hanteren
  • als je besluit verder te  gaan met” bemiddeling” en de andere partij hiermee akkoord is, kan je ervoor kiezen om dit binnen onze praktijk te doen .  Een collega bemiddelaar zal dan de bemiddeling leiden zodat zij neutraal en onbevooroordeeld met jullie beiden kan starten.