• Scheiden of blijven

  Wanneer:

  • jullie hebben relatieproblemen
  • je weet niet of je samen nog verder wil of kan
  • je wil de beslissing om te scheiden of jullie relatie verder te zetten weloverwogen nemen

  Voordelen:

  • jullie emoties worden gehanteerd en de zaken worden weer helder
  • je gaat samen het gesprek aan over jullie relatie en waar jullie nood aan hebben
  • jullie kunnen een weloverwogen beslissing kan nemen

  Werkwijze:

  • een ervaren bemiddelaar helpt jullie de zaken helder te krijgen
  • jullie worden ondersteund om met elkaar te spreken over wat voor ieder van jullie (en jullie kinderen) belangrijk is
  • jullie zoeken samen naar oplossingen
  • goed overwogen beslissingen/afspraken dragen bij aan jullie toekomst

   

 • Wettelijk of feitelijk samenwonen beëindigen

  Wanneer:

  • jij of je partner wil de relatie beëindigen
  • jullie hebben samen besloten te scheiden
  • je hebt kinderen en wil een goede regeling voor jou en voor de kinderen die voor iedereen aanvaardbaar is
  • je wil de scheiding zo goed mogelijk laten verlopen en de nodige zorg dragen voor iedereen
  • je wil een vechtscheiding vermijden

   

  Werkwijze:

  • een gezamenlijk informatief gesprek wordt vastgelegd  (dit kan binnen de 10 dagen)
  • jullie krijgen een voorbereidende vragenlijst zodat duidelijk is wat dient geregeld te worden
  • jullie krijgen de nodige informatie, wij krijgen zicht op jullie situatie en wat voor jullie belangrijk is
  • indien jullie wensen verder samen te werken, wordt er een nieuwe afspraak vastgelegd
  • alles wordt doorgesproken en jullie komen tot een overeenkomst
  • jullie ouderschapsovereenkomst wordt door ons opgemaakt en ingediend bij de Jeugdrechtbank

  Voordelen:

  • de gesprekken gebeuren op een constructieve manier in een vertrouwelijk en persoonlijk kader
  • jullie krijgen alle nodige informatie om de juiste keuzes te maken
  • jullie krijgen de nodige begeleiding om te komen tot een overeenkomst op maat voor jullie en voor de kinderen
  • er wordt voor iedereen zorg gedragen en de emoties bij de scheiding worden gehanteerd
  • alles wordt door jullie samen beslist, niemand beslist iets voor jou of voor de kinderen
  • een procedure wordt voorkomen (hetgeen de relaties vaak beschadigd, ouderschap vaak heel moeilijk maakt, emotioneel belastend en kostelijk is)

   

  Praktisch voordelen

  • jullie kiezen of jullie enkel een ouderschapsovereenkomst willen maken of ook begeleid willen worden om de verdeling van de roerende en onroerende goederen te regelen
  • je krijgt al de nodige wettelijke informatie aangaande scheiding en dit in mensentaal
  • je krijgt ook praktische informatie over wat allemaal dient te gebeuren (verzekeringen, rekeningen, …)
  • het onderhoudsgeld wordt fiscaal bekeken zodat je fiscaal zoveel mogelijk recupereert
  • alles wordt door jullie samen beslist, niemand beslist iets voor jou of voor de kinderen
  • de afspraken houden langer stand en nieuwe conflicten blijven uit

 • Ouderschapsplan

  Wanneer:

  • jullie gaan scheiden en willen samen als ouders  een goed overwogen ouderschapsplan maken op maat van jullie gezin
  • jullie leven al een tijd gescheiden en willen aanpassingen doen aan het oorspronkelijk ouderschapsplan omdat omstandigheden veranderen (leeftijd kinderen, verhuis, andere werksituatie, nieuwe partner, …)
  • jullie willen scheiden en hebben vragen over:
   - hoe dit aan de kinderen te vertellen,
   - wat normale reacties zijn voor de leeftijd van jullie kinderen,
   - hoe jullie de kinderen hierin kunnen ondersteunen, ….

   

  Een ouderschapsplan bevat in onze praktijk:

  • ouderlijk gezag  (wie beslist waarover, waarover  beslissen we samen)
  • kosten  (verdeling kosten, wie doet welke uitgaven, …)
  • verblijfsregeling
  • communicatie/overleg/afspraken tussen de ouders

  Voordelen:

  • een bemiddelaar ondersteunt jullie om met elkaar te spreken over wat voor ieder van jullie en jullie kinderen belangrijk is
  • jullie zoeken samen naar een oplossing op maat
  • het is heel helpend/ondersteunend voor kinderen als ouders samen tot afspraken komen en een gedragen beslissing nemen
  • goed overwogen beslissingen/afspraken hebben meer kans op slagen
  • een bemiddelaar geeft de informatie die jullie nodig hebben
  • de bemiddelaar berekent met jullie het onderhoudsgeld, legt jullie afspraken vast zodat discussies voorkomen worden en bespreekt met jullie helder de fiscale gevolgen

   

  Praktisch voordelen

  • jullie worden begeleid door een ervaren bemiddelaar
  • jullie afspraken worden door de bemiddelaar in een overeenkomst opgenomen en indien jullie dit wensen ter homologatie bij de Jeugdrechtbank neergelegd

 • EOT – Echtscheiding onderlinge toestemming

  Wanneer:

  • jij of je partner wil scheiden
  • jullie hebben samen besloten te scheiden
  • je wil de scheiding zo goed mogelijk laten verlopen
  • je wil een goede regeling die voor iedereen aanvaardbaar is
  • je wil een goede regeling voor jullie kinderen, aangepast aan hun leeftijd en jullie situatie
  • je wil een vechtscheiding vermijden

   

  Werkwijze:

  • een gezamenlijk informatief gesprek wordt vastgelegd (dit kan binnen de 10 dagen)
  • jullie krijgen een voorbereidende vragenlijst zodat duidelijk is wat dient geregeld te worden
  • jullie krijgen de nodige informatie, wij krijgen zicht op jullie situatie en wat voor jullie belangrijk is
  • indien jullie wensen verder samen te werken, wordt er een nieuwe afspraak vastgelegd
  • alles wordt doorgesproken en jullie komen tot een overeenkomst
  • jullie EOT overeenkomst wordt door ons opgemaakt en ingediend bij de rechtbank

  Voordelen:

  • de gesprekken gebeuren op een constructieve manier in een vertrouwelijk en persoonlijk kader
  • jullie krijgen de nodige begeleiding om te komen tot een EOT-overeenkomst op maat
  • er wordt voor iedereen zorg gedragen en de emoties bij de scheiding worden gehanteerd
  • alles wordt door jullie samen beslist, niemand beslist iets voor jou of voor de kinderen
  • een procedure wordt voorkomen (hetgeen de relaties vaak beschadigd, belastend en kostelijk is)

   

  Praktisch voordelen

  • je krijgt informatie aangaande kinderen en echtscheiding
  • je krijgt al de nodige wettelijke informatie aangaande echtscheiding en dit in mensentaal
  • je krijgt praktische informatie over wat allemaal dient geregeld te worden (verzekeringen, rekeningen, …)
  • het onderhoudsgeld wordt fiscaal bekeken zodat je fiscaal zoveel mogelijk recupereert
  • de afspraken houden langer stand en nieuwe conflicten blijven uit
  • de kostprijs blijft beperkt

 • Spreken met kinderen

  Wanneer:

  • als jullie als ouders beslissingen moeten nemen of  afspraken moeten maken en nog meer zicht willen krijgen op wat jullie kinderen hierin belangrijk vinden
  • als jullie de kinderen een plek willen geven om over de scheiding te spreken en willen weten of jullie kinderen mogelijks nog met vragen zitten

  Voordelen:

  Uit onderzoek blijkt dat kinderen hun welzijn na de scheiding verbetert als:

  • ze kunnen spreken over wat ze ervaren
  • ze weten waarom beslissingen worden genomen (scheiding, verblijfsregeling…)
  • ze het gevoel hebben mee te tellen
  • ze niet klem komen te zitten tussen hun ouders

   

  De gesprekken met de kinderen versterken het gevoel dat ze meetellen, dat ze mogen spreken, dat ze uitleg krijgen en dat ze beide ouders graag mogen blijven zien.

  Werkwijze:

  • jullie maken als ouders een afspraak en hebben één of meerdere gesprekken met de bemiddelaar
  • op jullie vraag kan er een gesprek gepland worden met een collega bemiddelaar die ervaring heeft in het spreken met kinderen
  • er wordt al dan niet gelijktijdig met een gesprek tussen jullie, op een kindvriendelijke manier gesproken met de kinderen over wat zij belangrijk vinden omtrent het thema waar jullie een oplossing voor zoeken.
  • we vragen in geen geval dat de kinderen kiezen of beslissingen nemen
  • tijdens dit gesprek geven we woorden  aan hun gevoelens of helpen om eventuele vragen aan jullie  te formuleren
  • er wordt een gezamenlijk gesprek gepland tussen ouders en kinderen (dit wordt met alle betrokkenen goed voorbereid)
  • de verdere afspraken en beslissingen worden door de ouders genomen, er wordt bekeken hoe jullie hierover uitleg geven aan de kinderen

   

 • Individueel gesprek

  Wanneer:

  je in een conflict zit met iemand en de stap naar bemiddeling nog niet gezet kan worden

  • omdat je voor jezelf eerst wil uitklaren wat jij wil
  • omdat je vragen hebt over hoe je het gesprek met de ander kan aangaan en  hem/haar kan uitnodigen om in bemiddeling te gaan
  • omdat de ander niet bereid is om samen aan tafel te gaan en jij ondersteuning zoekt in hoe je het conflict dan verder kan hanteren
  • omdat je informatie wil over hoe jij de kinderen kan ondersteunen om niet klem te komen zitten in jullie conflict als ouders

  Voordelen:

  • je krijgt eerste hulp bij een conflict
  • je kan je eigen gevoelens ventileren zonder hierin rekening te houden met de ander
  • je krijgt duidelijk waarvoor je een oplossing zoekt  en hoever je hierin wil gaan
  • je krijgt informatie over welke wegen er zijn om met je probleem om te gaan
  • je kan oefenen in hoe je naar de ander kan verwoorden wat voor jou belangrijk is, waar jij behoefte aan hebt, welk verzoek je aan hem/haar wil doen
  • je kan leren welke woorden werken

  Werkwijze:

  • je maakt een afspraak voor een individueel gesprek met een bemiddelaar
  • van hieruit maak je zelf de keuze hoe je het conflict verder wil/gaat hanteren
  • als je besluit verder te  gaan met” bemiddeling” en de andere partij hiermee akkoord is, kan je ervoor kiezen om dit binnen onze praktijk te doen.  Een collega bemiddelaar zal dan de bemiddeling leiden zodat zij neutraal en onbevooroordeeld met jullie beiden kan starten