Wanneer:

  • er is een conflict en je kan bij de aanpak ondersteuning gebruiken
  • je wilt advies om een conflict te voorkomen en wenst hierin gecoacht te worden
  • als je voor jezelf een kwestie helder wilt krijgen

Voordelen:

  • je krijgt praktische handvaten aangereikt om zelf het conflict aan te pakken
  • je krijgt beter inzicht in de kwestie en de mogelijke oplossingen
  • je vermijdt dat het conflict escaleert of voorkomt dat het tot een conflict komt
  • je verbetert de communicatie en de relaties om tot een uitkomst te komen
  • je krijgt stapsgewijs de nodige ondersteuning om zelf de juiste stappen te zetten om tot een oplossing te komen