• Conflicten in het gezin

  Wanneer:

  • Jullie ervaren binnen jullie gezin veel spanningen, onenigheden,  conflicten en zoeken hulp
  • Jullie raken er met elkaar niet uit
  • Het lukt niet meer om het gesprek met elkaar aan te gaan zonder dat jullie elkaar gaan aanvallen, jezelf gaat verdedigen, …

  Voordelen:

  • Een bemiddelaar die ervaring heeft in het werken met gezinnen ondersteunt jullie om met elkaar te spreken over wat voor elk van jullie belangrijk is 
  • Jullie komen samen tot oplossingen op maat van jullie gezin
  • Goed overwogen beslissingen hebben meer kans op slagen
  • Een bemiddelaar geeft de informatie die jullie nodig hebben

  Werkwijze:

  • Jullie hebben allen samen een gesprek dat door de bemiddelaar begeleid wordt
  • Jullie bepalen zelf hoeveel gesprekken jullie nodig hebben om op een goede manier verder te kunnen

   

 • Relatiebemiddeling

  Wanneer:

  • je mist iets dat voor jou essentieel is in je relatie
  • jullie raken het niet eens en botsen telkens weer tegen elkaar
  • er dienen belangrijke beslissingen genomen te worden
  • jullie hebben nood aan verandering in de relatie

  Voordelen:

  • jullie krijgen de nodige ondersteuning om de zaken helder te krijgen
  • jullie worden begeleid om echt naar elkaar te luisteren en tot begrip te komen
  • jullie kunnen samen tot goede afspraken komen
  • jullie vinden samen een weg uit de vicieuze cirkel

  Werkwijze:

  • jullie gesprek samen wordt begeleid door een ervaren bemiddelaar
  • jullie bepalen zelf hoeveel gesprekken jullie nodig hebben om op een goede manier verder te kunnen

   

 • Nieuw samengestelde gezin

  Wanneer:

  • je botst op de verschillen
  • jullie hebben nood aan goede afspraken en duidelijkheid
  • jullie zoeken een manier om samen om te gaan met de uitdagingen van een nieuw samengesteld gezin

  Voordelen:

  • je wordt ondersteund om het gesprek op een constructieve manier te voeren met elkaar
  • de zaken worden helder
  • je maakt samen goede afspraken

  Werkwijze:

  • jullie gesprek samen wordt begeleid door een ervaren bemiddelaar
  • Jullie bepalen zelf hoeveel gesprekken jullie nodig hebben om op een goede manier verder te kunnen

   

 • Individueel gesprek

  Wanneer:

  • je in een conflict zit met iemand en de stap naar bemiddeling kan (nog) niet gezet worden
  • je wil voor jezelf eerst wil uitklaren wat jij wil
  • je hebt vragen over hoe je het gesprek met de ander kan aangaan en/of hem/haar kan uitnodigen om in bemiddeling te gaan
  • de ander is niet bereid om samen aan tafel te gaan en jij zoekt ondersteuning in hoe je het conflict verder kan hanteren
  • je wil informatie over hoe jij de kinderen kan ondersteunen om niet klem te komen zitten in jullie conflict als ouders

  Voordelen:

  • je krijgt eerste hulp bij een conflict
  • je kan je eigen gevoelens ventileren zonder hierin rekening te houden met de ander
  • je krijgt duidelijk waarvoor je een oplossing zoekt en hoever je hierin wil gaan
  • je krijgt informatie over welke wegen er zijn om met je probleem om te gaan
  • je kan oefenen in hoe je naar de ander kan verwoorden wat voor jou belangrijk is, waar jij behoefte aan hebt, wat je aan hem/haar zou willen vragen
  • je kan leren welke woorden werken

  Werkwijze:

  • je maakt een afspraak voor een individueel gesprek met een bemiddelaar.
  • van hieruit maak je zelf de keuze hoe je het conflict verder wil/gaat hanteren.
  • als je besluit verder te  gaan met” bemiddeling” en de andere betrokkene(n)hiermee akkoord is(zijn), kan je ervoor kiezen om dit binnen onze praktijk te doen.  Een collega bemiddelaar zal dan de bemiddeling leiden zodat zij neutraal en onbevooroordeeld met jullie kan werken.